Fiskeredskap i mer enn 50 år!
Frakt fra kun kr 149,-
Rask levering!
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,00
Fiskeredskap i mer enn 50 år! | Frakt fra kun kr 149,- | Rask levering!

Pressemelding ang. akustiske pingere

 

                                                                           

 

Fosnavåg 11.08.2020

 

Frøystad AS tilbyr nå verdens ledende akustiske pingere for reduksjon av bifangst av nise ved fiske med garn

 

Fishtek Marine Banana Pingers er nå tilgjengelig for kjøp fra Frøystad AS. Pingerne, som er testet og godkjent for bruk i Norge, vil forhindre niser og delfiner fra å nærme seg garnene dine og dermed redusere fangst av disse med opptil 100%

 

For å overholde importrestriksjoner fra USA og sikre best mulig pris på eksportert fisk, krever ny lovgivning at alle fisk og fiskeprodukter som eksporteres til USA, skal være regulert av tilsvarende bifangst-forskrifter som amerikanske kommersielle fiskeflåter er underlagt. Et bifangst-reduksjonsforslag, sendt ut av Fiskeridirektoratet, er for tiden ute på høring. Dersom det bli innført vil det bli pålagt alle garnfiskere i Lofoten å bruke akustiske skremmemiddel (Pingers) mellom 1. januar og 30. april for å redusere fangst og død av spesielt niser. Banana Pingers sørger for at du kan fortsette å fiske som normalt og er bevist å ha ingen negativ innvirkning på fisket av torsk. Designet for å være "fit and forget", er Banana Pingers enkle å feste og bytte mellom garnlenkene, og sikrer at de fungerer uten noen negativ effekt på garnhåndteringen. Fishtek Marine Banana Pinger er testet og godkjent av fiskere globalt som markedsleder for akustiske skremmemiddel på grunn av sin utrolige pålitelighet og funksjonalitet.

 

" Tilbakemeldinger fra fiskerne var enstemmig; av alle pingere som de har prøvd å bruke, Fishtek Banana Pinger var deres foretrukne produkt." – Havforskningsinstituttet, 2019

 

– Da vi besøkte i fjor, var det tydelig at Norge var et land som legger stor vekt på kvalitet. Vi er stolte av å kunne jobbe med den norske fiskeflåten, da vi vet at Banana Pinger vil oppfylle de høye kravene og la deg fiske uhindret med full tillit til vårt produkt" – sier Pete Kibel, administrerende direktør og medgrunnlegger, Fishtek Marine

 

Vi har følgt prosessen i Fiskeridirektoratet om forventet ny lovgivning for fiskeprodukter eksportert til USA og samtidig søkt i verdensmarkedet for relevante leverandører, sier salgssjef Hallgeir Frøystadvåg, i en kommentar. Basert på dette verdensomspennende søket, er vi svært glade for å kunngjøre samarbeidet med Fishtek Marine, som vi velger basert på kvalitet og pris, i tillegg til våre egne erfaringer med test av utstyret om bord hos våre kunder

 

Om Fishtek Marine: Basert i Devon, Storbritannia. Fishtek Marine ble etablert i 1999 av to brødre Pete og Ben Kibel. Fishtek Marine-teamet består av erfarne ingeniører og fiskeriforskere som fokuserer sin kompetanse og energi på utvikling, prosjektering, testing, produksjon og distribusjon av en rekke innovative fiskeenheter som letter bærekraftig fiske. Selskapet tilbyr et internasjonalt anerkjent produktutvalg som inkluderer Banana Pinger. Dyptvanns fiskelys, PotLight for teine-og rusefiske for å øke fangst av krabber og fisk. HookPod for å unngå at en får sjøfugl under linefiskeri

 

Mediekontakter:

 

                                                                                                

Frøystad                                                                                       Fishtek Marine

Hallgeir Frøystadvåg                                                                    Dr Rob Enever

+48 9010+5611                                                                            +44 (0)7422 555 064

hallgeir@froystad.no                                                                    rob.enever@fishtekmarine.com

http://www.froystad.no                                                                  http://www.fishtekmarine.com

 

 

World–leading acoustic deterrent, used to reduce porpoise bycatch, now available at Frøystad!

 

Fishtek Marine Banana Pingers are now available to buy from Frøystad. Tested and approved for use in Norway, the UK designed Banana Pingers will prevent porpoises and dolphins from approaching your nets and will reduce bycatch by up to 100%

 

To comply with import restrictions from the USA and ensure the best price for exported fish, new legislation requires all fish and fish products exported to the USA to be held to the same bycatch regulations standards as US commercial fishing fleets, a bycatch reduction proposal, sent out by the Norwegian Directorate of Fisheries, is currently under consultation. If bought in it will require all gillnet cod fishermen in the Lofoten region to use acoustic deterrents (Banana Pingers) between 1st January and 30th April in order to reduce the capture and death of porpoises. Banana Pingers ensure that you can carry on fishing and are proven to have no impact on target catch. Designed to be “fit and forget” Banana Pingers are easy to attach and switch between nets ensuring that they operate with no effect on net handling. The Fishtek Marine Banana Pinger is endorsed by fishermen globally as the market leader of acoustic deterrents due to its incredible reliability.

 

“Feedback from the fishermen was unanimous; of all the pingers that they have tried to date, the Fishtek Banana Pinger was their preferred device.” – Norwegian Institute of Marine Research, 2019

 

“When we visited last year, it was evident that Norway was a country that put pride in quality. We are proud to be able to work with the Norwegian fishing fleet as we know the Banana Pinger will meet your high standards and allow you to fish unhindered having total confidence in our product” – Pete Kibel, Managing Director & Co-Founder, Fishtek Marine

 

We were following the process in Fiskeridirektoratet regarding the expected new legislation for fish products exported to the USA and at the same time searching the world market for relevant suppliers, says Sales Manager Hallgeir Frøystadvåg in a comment. Based on this worldwide search we are very pleased to announce the cooperation with Fishtek Marine, which we choose based on quality and price, in addition to our experience in using of the equipment onboard MS Sjøgutt

 

About Fishtek Marine: Based in Devon, UK, Fishtek Marine was established in 1999 by two brothers Pete and Ben Kibel. The Fishtek Marine team consists of award-winning engineers and fisheries scientists who focus their expertise and energy on developing, engineering, testing, manufacturing, and distributing a range of innovative fishing devices that facilitates sustainable fishing. Their internationally recognised product range includes the Banana Pinger to deter cetaceans, deep water fishing lights the PotLight for pot and trap fishing proven to increase catch rates of crabs and fish and the HookPod, a hugely successful seabird bycatch mitigation device for longline fishing.

 

Media contacts:

                                                                                         

Frøystad                                                                              Fishtek Marine

Hallgeir Frøystadvåg                                                           Dr Rob Enever

+48 9010+5611                                                                   +44 (0)7422 555 064

hallgeir@froystad.no                                                           rob.enever@fishtekmarine.com

http://www.froystad.no                                                         http://www.fishtekmarine.com